[rev_slider_vc alias=”slider-trang-chu”]
[electro_feature_block icon_1=”ec ec-transport” text_1=”Miễn phí vận chuyểnNội thành Hà Nội” icon_2=”ec ec-customers” text_2=”Khách hàng99% hài lòng” icon_3=”ec ec-returning” text_3=”Bảo hànhTới 24 tháng” icon_4=”ec ec-payment” text_4=”Thanh toánThuận tiện và an toàn” icon_5=”ec ec-tag” text_5=”Hàng chính hãng“]
[electro_products_carousel_tabs tab_content_1=”products” tab_content_2=”products” tab_title_1=”Bán chạy” product_id_1=”5285, 5274, 5420, 5426, 5455, 5447″ tab_title_2=”Giá tốt” product_id_2=”5420, 5518, 5526, 5341, 5348, 5363″]
[electro_vc_products_list type=”v2″ shortcode_tag=”products” products_choice=”skus” title=”Máy lọc nước eRO” action_text=”Xem thêm” action_link=”/may-loc-nuoc-ero/” categories_title=”Top 20″ cat_limit=”2″ cat_slugs=”may-loc-nuoc-ero-khong-tu, may-loc-nuoc-ero-co-tu” product_id=”kt-eRO80, kt-ero90a, kt-ero90u, kt-ero90auv, eRO80, ero90a, ero90u, ero90auv,”]
[electro_vc_products_list type=”v2″ shortcode_tag=”products” orderby=”price” per_page=”1″ products_choice=”skus” title=”Máy lọc nước nóng” action_text=”Xem thêm” action_link=”/san-pham/may-loc-nuoc-2-voi-nong-thuong-o-h128/” cat_limit=”0″ product_id=”O-h128″]
[electro_vc_products_list shortcode_tag=”products” orderby=”price” per_page=”8″ products_choice=”skus” title=”Máy lọc nước thông minh” action_text=”Xem thêm” action_link=”/may-loc-nuoc-thong-minh-iro-1-1/” categories_title=”All Smartphones” cat_limit=”3″ cat_slugs=”may-loc-nuoc-thong-minh-iro-2-0, may-loc-nuoc-iro-1-1-khong-tu, may-loc-nuoc-iro-1-1-co-tu” product_id=”KT-K8i-1, KT-K9i-1A, KT-K9i-1U, KT-K9i-1AUv, K8I-1, K9i-1A, K9i-1U, K9i-1AUv”]
[electro_vc_products_list shortcode_tag=”product_category” orderby=”price” order=”ASC” per_page=”8″ title=”Máy lọc nước Optimus” action_text=”Xem thêm” action_link=”/may-loc-nuoc-optimus/” cat_limit=”3″ cat_slugs=”may-loc-nuoc-optimus-i2, may-loc-nuoc-optimus-i1, may-loc-nuoc-optimus-s1″ product_id=”KT-K8i-1, KT-K9i-1A, KT-K9i-1U, KT-K9i-1AUv, K8I-1, K9i-1A, K9i-1U, K9i-1AUv” category=”may-loc-nuoc-optimus”]
[electro_vc_products_list shortcode_tag=”product_category” orderby=”price” order=”ASC” per_page=”8″ title=”Cây nước nóng lạnh Karofi” action_text=”Xem thêm” action_link=”/cay-nuoc-nong-lanh/” cat_limit=”0″ product_id=”KT-K8i-1, KT-K9i-1A, KT-K9i-1U, KT-K9i-1AUv, K8I-1, K9i-1A, K9i-1U, K9i-1AUv” category=”cay-nuoc-nong-lanh”]
[electro_product_categories_menu_list list_categories=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20l%E1%BB%8Dc%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20optimus%22%2C%22slugs%22%3A%22may-loc-nuoc-optimus%2C%20may-loc-nuoc-optimus-i2%2C%20may-loc-nuoc-optimus-i1%2C%20may-loc-nuoc-optimus-s1%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%2C%22limit%22%3A%222%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20l%E1%BB%8Dc%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%C3%B4ng%20minh%22%2C%22slugs%22%3A%22may-loc-nuoc-thong-minh-iro-2-0%2C%20may-loc-nuoc-thong-minh-iro-1-1%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%2C%22limit%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20l%E1%BB%8Dc%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BB%83%20b%C3%A0n%22%2C%22slugs%22%3A%22may-loc-nuoc-de-ban%2C%20may-loc-nuoc-topbox%2C%20may-loc-nuoc-spido%22%2C%22orderby%22%3A%22date%22%2C%22order%22%3A%22DESC%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Linh%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%22%2C%22slugs%22%3A%22loi-loc-karofi%2C%20linh-phu-kien%22%2C%22orderby%22%3A%22price%22%2C%22order%22%3A%22ASC%22%2C%22limit%22%3A%222%22%7D%5D” section_title=”Các dòng sản phẩm” action_text=”Xem thêm” action_link=”#”]